เทศบาล มค_
เทศบาล มค_
324181854_923205849089446_683542187937443156_n
324181854_923205849089446_683542187937443156_n
019 Line OA
019 Line OA
023 No gift
023 No gift
021 smart city
021 smart city
011 สำนักช่าง
011 สำนักช่าง
previous arrow
next arrow
เทศบาล มค_
324181854_923205849089446_683542187937443156_n
019 Line OA
023 No gift
021 smart city
011 สำนักช่าง
previous arrow
next arrow
 
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

วิดีทัศน์เมืองมหาสารคาม

สถานที่สำคัญและสถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล

 

สถานที่สำคัญและสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด

 

ปฏิทินกิจกรรมเทศบาลเมืองมหาสารคาม

+25
°
C

+28°
+17°

Ban Nong Waeng (Khon Kaen)
, 18

+28° +15°
+28° +16°
+28° +17°
+32° +19°
+34° +21°
+34° +21°
ดูพยากรณ์ใน 7 วัน

var css_file=document.createElement("link"); var widgetUrl = location.href; css_file.setAttribute("rel","stylesheet"); css_file.setAttribute("type","text/css"); css_file.setAttribute("href",'https://s.bookcdn.com/css/w/booked-wzs-widget-160x275.css?v=0.0.1'); document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(css_file); function setWidgetData_76183(data) { if(typeof(data) != 'undefined' && data.results.length > 0) { for(var i = 0; i < data.results.length; ++i) { var objMainBlock = document.getElementById('m-booked-bl-simple-week-vertical-76183'); if(objMainBlock !== null) { var copyBlock = document.getElementById('m-bookew-weather-copy-'+data.results[i].widget_type); objMainBlock.innerHTML = data.results[i].html_code; if(copyBlock !== null) objMainBlock.appendChild(copyBlock); } } } else { alert('data=undefined||data.results is empty'); } } var widgetSrc = "https://widgets.booked.net/weather/info?action=get_weather_info;ver=7;cityID=319536;type=4;scode=30532;ltid=3458;domid=1171;anc_id=70308;countday=undefined;cmetric=1;wlangID=30;color=137AE9;wwidth=232;header_color=ffffff;text_color=333333;link_color=08488D;border_form=1;footer_color=ffffff;footer_text_color=333333;transparent=0;v=0.0.1";widgetSrc += ';ref=' + widgetUrl;widgetSrc += ';rand_id=76183';var weatherBookedScript = document.createElement("script"); weatherBookedScript.setAttribute("type", "text/javascript"); weatherBookedScript.src = widgetSrc; document.body.appendChild(weatherBookedScript)