ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

1 38 39 40 41 42 44
7 ตุลาคม 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ Kva พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
29 กันยายน 2020 ประกาศประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื้อรถยนต์เอนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 กันยายน 2020 ประกาศร่างประกาศประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 10×10 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 กันยายน 2020 ประกาศร่างประกาศประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 8×8 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 กันยายน 2020 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื้อรถยนต์เอนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 กันยายน 2020 ประกาศประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาดมาตรฐาน ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 กันยายน 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุก(ดีเซล)) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 กันยายน 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถบดล้อเหล็ก ขนาด 3 ตัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 กันยายน 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 กันยายน 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ถนนเทศบาลอาชา (จากแยกริมคลองสมถวิล ซอย 9 เชื่อมโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองมหาสารคาม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)