ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

1 2 3 36
24 พฤษภาคม 2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 4 โครงการ ด้วยวิธีประกวอราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 พฤษภาคม 2023 ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงพร้อมกระเช้ากู้ภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 เมษายน 2023 ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกเทท้ายพร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิคกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 เมษายน 2023 ประกาศ ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุกเทท้ายพร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิคกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 เมษายน 2023 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2566 ถึงเดือน มีนาคม 2566)
12 เมษายน 2023 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 เมษายน 2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ 49 เลียบห้วยคะคางด้านทิศตะวันตกเชื่อมโครงการเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 เมษายน 2023 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนน ค.ส.ล. ถนนศรีมหาสารคาม 2/1 และซอยเชื่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 เมษายน 2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ 32 (ตรงข้ามร้านโชว์ห่วย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 มีนาคม 2023 ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)