ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

18 มิถุนายน 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล. และขยายผิวจราจร ถนนศรีมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 มิถุนายน 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ถนนศรีมหาสารคาม ซอย 17 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 มิถุนายน 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 มิถุนายน 2021 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเสมา ซอย 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 มิถุนายน 2021 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ จากซอย 49 เชื่อมซอย 39 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 มิถุนายน 2021 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเสมา ซอย 5
2 มิถุนายน 2021 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ จาก ซอย 49 เชื่อมซอย 39
31 พฤษภาคม 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 พฤษภาคม 2021 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 พฤษภาคม 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 มิถุนายน 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล. และขยายผิวจราจร ถนนศรีมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 มิถุนายน 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ถนนศรีมหาสารคาม ซอย 17 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 มิถุนายน 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 มิถุนายน 2021 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเสมา ซอย 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 มิถุนายน 2021 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ จากซอย 49 เชื่อมซอย 39 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 มิถุนายน 2021 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเสมา ซอย 5
2 มิถุนายน 2021 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ จาก ซอย 49 เชื่อมซอย 39
31 พฤษภาคม 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 พฤษภาคม 2021 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 พฤษภาคม 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)