ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

1 2 3 42
17 พฤษภาคม 2024 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ ๕๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 พฤษภาคม 2024 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ซอย ๑๑ ถึง ซอย ๗ (๒ ฝั่ง ช่วงหลังร้านวัชระ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 พฤษภาคม 2024 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ถนนค้อน้อย ซอย ๒/๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 พฤษภาคม 2024 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนครสวรรค์ ซอย ๔๗ ซอย ๔๙/๑ (บริเวณ ๖ แยก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 พฤษภาคม 2024 ประกาศร่างวิจารณ์รถยนต์ดับเพลิงพร้อมกระเช้ากู้ภัย
17 พฤษภาคม 2024 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเสาไฟฟ้าแบบยืดหดได้ พร้อมโคมไฟโซล่าเซลล์ รุ่น BS-SLW๐๔-๖๐ วัตต์ จำนวน ๑๑๐ ชุด ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๒๐๐๓๐ (ติดตั้งบริเวณถนนริมห้วยคะคางตลอดแนว) โดยวิธีคัดเลือก
17 พฤษภาคม 2024 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเสาไฟฟ้าแบบหดได้ พร้อมโคมไฟโซล่าเซลล์ รุ่น BS-SLW๐๕-๘๐ วัตต์ จำนวน ๒๐ ชุด ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๒๐๐๓๐ (ติดตั้งบริเวณถนนข้างโรงเรียนสารคามพิทยาคมฝั่งศาลเยาวชน) โดยวิธีคัดเลือก
17 พฤษภาคม 2024 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเสาไฟฟ้าแบบยืดหดได้ พร้อมโคมไฟโซล่าเซลล์ รุ่น BS-SLW๐๔-๖๐ วัตต์ จำนวน ๒๕ ชุด ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๒๐๐๓๐ (ติดตั้งบริเวณถนนริมห้วยข้างอาชีวะ ถึงสถานีสูบน้ำหน้าหมู่บ้านมั่นคง) โดยวิธีคัดเลือก
17 พฤษภาคม 2024 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บริเวณสี่แยกวัดโพธิ์ศรีถึงหน้าสำนักงานชลประทาน (ฝั่งเดียว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 พฤษภาคม 2024 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน