ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

1 2 3 4 43
7 มิถุนายน 2024 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 มิถุนายน 2024 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ ซอย 2/4 ถึงห้วยคะคาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 มิถุนายน 2024 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเสมา ซอย 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 มิถุนายน 2024 ประกาศประกวดราคาซื้อรถกวาดและดูดฝุ่นถนน จำนวน ๑ คัน
31 พฤษภาคม 2024 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ซอย 11 ถึง ซอย 7 (2 ฝั่ง ช่วงหลังร้านวัชระ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 พฤษภาคม 2024 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ 53 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 พฤษภาคม 2024 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์
30 พฤษภาคม 2024 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเสาไฟฟ้าแบบยืดหดได้ พร้อมโคมไฟโซล่าเซลล์ รุ่น BS-SLW๐๕-๘๐ วัตต์ จำนวน ๒๐ ชุด ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๒๐๐๓๐ (ติดตั้งบริเวณถนนข้างวิทยาลัยเทคนิคฝั่งโรงเรียนสารคามพิทยาคม) โดยวิธีคัดเลือก
30 พฤษภาคม 2024 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถบรรทุกดีเซล
30 พฤษภาคม 2024 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำโรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี (e-bidding)