กีดขวางทางเท้าสาธารณะ

P P Page ฟอรั่ม ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กีดขวางทางเท้าสาธารณะ

กำลังดู 2 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 2 (ของทั้งหมด 2)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #32382 Reply
  ณัฐธ์ ชัยบุญนนท์
  ผู้เยี่ยมชม

  ถ.เฉลิมพระเกียรติ มีการปรับปรุงถนนและทางเท้า อันเป็นพื้นที่สาธารณะ เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยในชีวิตคนในชุมชนและคนสัญจรฯ นั้น
  ปัจจุบัน ทางเท้าหลายแห่งเป็นที่จัดแสดงสินค้า เป็นที่วางสินค้าของธุรกิจตน เป็นที่จอดรถในเวลากลางวันที่มีผู้คนสัญจร ประชาชนผู้เดินถนนมีหลากหลาย มีคนพิการ คนสูงอายุ เด็กนักเรียนหลายวัย รวมทั้งเด็กพิเศษ เดินบนทางเท้าสาธารณะไม่ได้ ต้องลงไปเดินริมถนน และหากริมถนนมีรถจอดต้องออกไปเดินแข่งกับการใช้ถนนของยวดยาน ทำให้คุณภาพชีวิตในเขตเมืองไม่สะดวกสบายและไม่ได้รับความปลอดภัยสมกับเป็นถ.เฉลิมพระเกียรติในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม อีกทั้งไม่มีความเป็นระเบียบ ขัดกับกฎหมายของท้องถิ่นด้วย

  การได้รับความใส่ใจ เห็นปัญหาในคุณภาพชีวิตพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาเมือง

  เนื่องในปีมหามงคล 72 พรรษา ขอความอนุเคราะห์จัดระเบียบถ.เฉลิมพระเกียรติ ให้สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน และอยู่ร่วมกันภายใต้กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันค่ะ

  จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

  #32469 Reply
  admin
  Keymaster

  รับทราบค่ะ

กำลังดู 2 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 2 (ของทั้งหมด 2)
ตอบกลับไปยัง: กีดขวางทางเท้าสาธารณะ
ข้อมูลของคุณ: