เทศกาลดูปูทูลกระหม่อม

เทศกาลที่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมดูปูทูลกระหม่อม และสัมผัสธรรมชาติของป่าดูนลำพันอย่างใกล้ชิด “ปูทูลกระหม่อม” เป็นปูพันธุ์หายาก เป็นสัตว์เฉพาะถิ่น มีที่นี่ที่เดียวในโลก มีสีสันสวยงาม เช่น สีม่วง สีส้ม สีเหลือง สีขาว เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองลำดับที่ 14 ได้รับพระราชทานชื่อจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษ์ อัครราชกุมารี