เทศกาลดูปูทูลกระหม่อม ที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน

ที่นี่มีลักษณะเป็นป่าธรรมชาติ มีน้ำไหลเฉพาะที่ตลอดเวลาหรือที่เรียกว่า ป่าน้ำซับ  ยังมีพืชและสัตว์ที่ไม่ค่อยพบในที่ชื้น ๆ เช่น  ต้นลำพัน หรือธูปการี  เห็ดลาบ  ปลาคอกั้ง  และปูทูลกระหม่อม  (สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ทรงพระราชทานชื่อ)  ที่มีสีสันสวยงาม เป็นปูนาสายพันธ์เฉพาะถิ่นลำตัวมีเจ็ดสี  นอกจากนั้นยังมีพันธ์ไม้เลื้อยตามธรรมชาติที่สวยงามตลอดเดือนมิถุนายนของทุกปี  จะเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมดูปูทูลกระหม่อมและสัมผัสธรรมชาติของป่าอย่างใกล้ชิด