สะพานไม้ วัดป่าวังเกาะเกิ้ง

สะพานไม้วัดป่าวังเกาะเกิ้ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  ทางเข้าวัดป่าเกาะเกิ้ง ที่มีความยาวประมาณยาว 145 เมตร  เป็นสะพานไม้ที่สร้างขึ้นมาใหม่  เพื่อให้ชาวบ้าน ที่จะมาทำบุญที่วัดป่าเกาะเกิ้ง สามารถข้ามไปมาได้สะดวก  เนื่องจากแต่เดิม จะข้ามด้วยเรือซึ่งไม่สะดวกและอันตราย   ดังนั้น พระในวัดจึงได้ร่วมกับชาวบ้าน  นิสิต นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิค และมูลนิธิต่างๆ  มาร่วมด้วยช่วยกันสร้างสะพานนี้ขึ้น