วัดป่าวังเลิง

วัดป่าวังเลิง จังหวัดมหาสารคาม เป็นวัดป่านิกายธรรมยุติที่มีชื่อเสียง สร้างโดยหลวงปู่              พระมหาบุญมี สิริธโร เป็นสำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่ 2 (ธรรมยุต) ของจังหวัดมหาสารคาม ตั้งอยู่ เลขที่ 235 หมู่ที่ 9 กม.8 ถนนมหาสารคาม-กาฬสินธุ์ ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ติดกับหนองน้ำสาธารณะวังเลิง และป่าชุมชนสาธารณะโคกเลื่อน