งานบุญบั้งไฟกบใหญ่แกดำ

เป็นประเพณีที่ทุกภาคส่วนของอำเภอแกดำรวมตัวกันจัดขึ้น  เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอแกดำ งานกบใหญ่เป็นเรื่องราวของการอนุรักษ์โดยการรณรงค์ห้ามจับกบในฤดูวางไข่ เพื่อให้กบสายพันธุ์ท้องถิ่นได้มีโอกาสขยายพันธุ์  ณ  สนามที่ว่าการอำเภอแกดำ