โฮงเจ้าเมืองคนที่ 1

เมื่อท้าวมหาชัย   กวด   (เจ้าเมืองคนแรกของเมืองมหาสารคาม)   ท้าวบัวทอง  ท้าวไชยวงศา (ฮึง)   ได้พาไพร่พลอพยพมาจากเมืองร้อยเอ็ด   เพื่อหาทำเลที่ตั้งเมืองใหม่   จนเดินทางมาถึงบ้านจารย์   (บริเวณคุ้มวัดอภิสิทธิ์)   และสำรวจรอบบริเวณเห็นหนองท่ม   อันมีที่ราบอยู่ระหว่างห้วยคะคาง   กับกุดนางใยเป็นทำเลดี   จึงเลือกที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งเมือง   พร้อมกันนี้ก็ได้สร้างโฮงเจ้าเมือง  (บ้าน)   ซึ่งเป็นที่ว่าราชการไปในตัว  มีโรงพัก  (อยู่ทางทิศเหนือของโฮงเจ้าเมือง)   คุก  (อยู่ทางทิศใต้)   ตั้งขนาบข้างโฮงเจ้า