สวนสุขภาพสมถวิล

สวนสุขภาพแห่งใหม่  บนถนนเลียบคลองสมถวิล(ด้านใน) ติดกับโรงเรียนพระกุมาร มหาสารคาม เหมาะกับการพักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย ชมแสง สี บรรยากาศริมคลอง และอาจเป็นที่พักคอยบุตรหลานระหว่างเลิกเรียน ภายในประกอบด้วย ลานกีฬาเอนกประสงค์  สนามเด็กเล่น ในอนาคตเทศบาลฯ มีแนวคิดพัฒนาบริเวณริมคลองสมถวิล เชื่อมกุดนางใย เชื่อมโยงประวัติศาสตร์สู่การพัฒนาเมืองประชาชนจะสามารถใช้พื้นที่บริเวณริมคลองสมถวิลได้ใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้น