สวนสาธารณะหนองข่า

ตั้งอยู่บนถนนถีนานนท์ เส้นทางสายมหาสารคาม-กาฬสินธุ์ ตำบลตลาดเป็นสวนพักผ่อนหย่อนใจรอบริมน้ำ มีเกาะกลางน้ำ 2 เกาะ สะพานเดินข้ามไปยังศาลากลางน้ำ บรรยากาศร่มรื่นไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ที่ตกแต่งอย่างลงตัวภายในมีอาคารพิพิธภัณฑ์เมืองมหาสารคามชั้น 1 จัดแสดงประวัติความเป็นมาของเมืองมหาสารคาม ชั้น 2 มีภาพสีน้ำมันแสดงการสักการะพระธาตุและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประเพณี  ฮีตสิบสองคองสิบสี่ ภาพนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามตั้งแต่คนแรกถึงปัจจุบัน และจัดแสดงเครื่องใช้สำนักงานเทศบาลในอดีต ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ฯ ประดิษฐานอนุสาวรีย์พระเจริญราชเดช (กวด) เพื่อระลึกถึงคุณงามความดี และบุญคุณอเนกอนันต์ที่มีต่อลูกหลานชาวมหาสารคาม