สวนประมวลสุข

 ตั้งอยู่ถนนผังเมืองบัญชา (ชุมชนนาควิชัย) ใกล้กับสำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม                     สวนพักผ่อนหย่อนใจแห่งนี้ มีขนาดประมาณ 2 ไร่ พื้นที่แบ่งเป็น ลานเต้นแอโรบิก ลานวิ่ง และเครื่องออกกำลังกาย สามารถรองรับความต้องการในการออกกำลังกายได้หลากหลายรูปแบบ แถมอยู่ใกล้ตลาดโต้รุ่ง และห้างสรรพสินค้า ร้านค้าต่างๆ