ศาลหลักเมือง

ศาลหลักเมือง ตั้งอยู่หน้าโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ถนนนครสวรรค์ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2408 โดยในสมัยท้าวมหาชัย (กวด)  เจ้าเมืองมหาสารคามคนแรก ได้รวบรวมไพร่พลจากร้อยเอ็ดมาตั้งเมืองใหม่ และ  ได้ตั้ง กองบัญชาการชั่วคราว อยู่บนเนินสูงแห่งหนึ่งแล้วสร้างศาลเจ้าพ่อหลักเมืองขึ้น เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมีลักษณะเป็นอาคารจัตุรมุข มีทางขึ้นทั้งสี่ทิศเสาหลักเมืองทำด้วยไม้ชัยพฤกษ์ (ไม้คูณหรือแก่นคูณ) แกะสลักลงรักปิดทองอย่างสวยงาม

การเดินทาง  ศาลหลักเมืองจังหวัดมหาสารคาม ตั้งอยู่ด้านหน้าโรงเรียนหลักเมือง จากสี่แยกหอนาฬิกา มุ่งหน้าสู่อำเภอโกสุมพิสัย ตั้งอยู่ขวามือ