วัดโพธิ์ศรี

วัดโพธิ์ศรีเนื่องจากตั้งอยู่ใกล้ตลาดที่สุด และด้านหลังวัดอยู่ใกล้ห้วยคะคาง ดังนั้นวัดโพธิ์ศรีจึงถูกเรียกอีกชื่อว่า “วัดท่าแขก” วัดนี้ยังถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒสัตยาของเจ้าเมืองและกรมการเมือง รวมทั้งเคยใช้เป็นโรงเรียนสอนเด็กในชุมชนและใกล้เคียงด้วย รวมทั้งในอดีตพระเจริญราช  (อุ่น)ได้จัดให้ใช้ศาลาการเปรียญของวัดเป็นที่สอนหนังสือแก่เด็กของเมืองมหาสารคามด้วยโดยในระยะแรกเมื่อประมาณ   ปี พ.ศ.  ๒๔๔๙  ใช้เป็นที่สอนเด็กระดับประถมศึกษา  ภายหลังคือโรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรีปัจจุบัน