วัดศุภารามส่องเหนือ (วัดส่องเหนือ)

ตั้งอยู่ตำบลตลาด เมือง มหาสารคาม 44000