วัดป่าโนนแท่น

ตั้งอยู่ เลขที่ 137 ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000