วัดปัจฉิมทัศน์

เลขที่ 197 ถนนนครสวรรค์ (นพมาศดำรัส) ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000