วัดประชาบำรุง

ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 22 ถนนมนตรีบำรุง ซอย2  ตำบลตลาด  อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  44000