วัดบูรพาราม (วัดส่องใต้)

วัดส่องใต้ ตั้งอยู่ที่ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม อยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ 475 กม.ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพประมาณ 5 ชั่วโมง 36 นาที  อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 5.5 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวจังหวัดประมาณ 8 นาที  อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 5.5 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวอำเภอประมาณ 8 นาที