มหกรรมอาหารท้องถิ่น อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์

 เมื่อถึงเทศกาลออกพรรษาทุกปี เทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้จัดงาน “มหกรรมอาหารท้องถิ่น อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ และงานคืนสิบสองเพ็ญเล่นโคมไฟ  ไต้ประทีป” ณ บริเวณริมคลองสมถวิลสีสันในงานคือเทศกาลอาหารท้องถิ่นจากผู้ประกอบการร้านอาหารกว่า 100 ร้าน การดวลส้มตำลีลา เมนูชูสุขภาพ การประกวด นางนพมาศ การประกวดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติการประกวดขบวนแห่ การแสดงดนตรีศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านดนตรีสนุกสนานทุกคืนและลอยกระทง  “ฮักมั่น” ขอขมาพระแม่คงคาในคืนวันเพ็ญ เดือนสิบสอง  ณ คลองสมถวิลที่สวยงาม