บุญซำฮะ 4 มุมเมือง

บุญซำฮะเป็นหนึ่งในประเพณีฮีต 12 คลอง 14  ของชาวอีสาน  “ซำฮะ”  แปลว่า ชำระ บุญซำฮะจึงเป็นพิธีปัดเป่ามลทินและทำความสะอาดบ้านเมือง  เพื่อเป็นมงคลชีวิต  รวมถึงการชำระกาย วาจา ใจ ให้บริสุทธิ์ ในงานมีการตรวจดวงชะตาเมือง พิธีสะเดาะเคราะห์ เจริญพระพุทธมนต์  ชาวบ้านจะเตรียมหิน  กรวด ทราย น้ำมนต์ ฝ้ายผูกแขน มาเพื่อร่วมพิธีด้วย มีการแห่ขบวนไปตามจุดต่าง ๆ 4 มุมเมือง เพื่อนำกระทงไปทำพิธีให้สัมภเวสี