เทศบาลเมืองมหาสารคาม ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567

เทศบาลเมืองมหาสารคาม ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 ตามชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม
👇👇 ตามตารางดังนี้