เทศบาลเมืองมหาสารคาม ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2567

“การชำระภาษีเป็นหน้าที่ของทุกคน”
เทศบาลเมืองมหาสารคาม ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2567 โดยให้ผู้เสียภาษีตรวจสอบตามแบบแจ้งการประเมิน ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่

📌 บอร์ดประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองมหาสารคาม

📌 เว็บไซต์เทศบาลเมืองมหาสารคาม (www.mkm.go.th)

📌 สแกนคิวอาร์โค๊ด 👇👇