ประกาศ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนกรณีอุดหนุนเงินติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษวัดอุทัยทิศ

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็กรณีอุดหนุนเงินติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษวัดอุทัยทิศ.pdf