ประกาศ รับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลเมืองมหาสารคาม ตำแหน่งประธานคณะกรรมการมาตรฐานจริยะธรรมประจำเทศบาล (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเทศบาลเมืองมหาสารคาม)

รับสมัครคณะกรรมการจริยธรรม-ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.pdf