ประกาศ รับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลเมืองมหาสารคาม (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นขึ้นไป)

รับสมัครคณะกรรมการจริยธรรม-ผู้อำนวยการท้องถิ่น.pdf