ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเสาไฟฟ้าแบบหดได้ พร้อมโคมไฟโซล่าเซลล์ รุ่น BS-SLW๐๕-๘๐ วัตต์ จำนวน ๒๐ ชุด ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๒๐๐๓๐ (ติดตั้งบริเวณถนนข้างโรงเรียนสารคามพิทยาคมฝั่งศาลเยาวชน) โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ-9.pdf