ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเสาไฟฟ้าแบบยืดหดได้ พร้อมโคมไฟโซล่าเซลล์ รุ่น BS-SLW๐๔-๖๐ วัตต์ จำนวน ๒๕ ชุด ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๒๐๐๓๐ (ติดตั้งบริเวณถนนริมห้วยข้างอาชีวะ ถึงสถานีสูบน้ำหน้าหมู่บ้านมั่นคง) โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ-8.pdf