ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเสาไฟฟ้าแบบยืดหดได้ พร้อมโคมไฟโซล่าเซลล์ รุ่น BS-SLW๐๔-๖๐ วัตต์ จำนวน ๑๑๐ ชุด ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๒๐๐๓๐ (ติดตั้งบริเวณถนนริมห้วยคะคางตลอดแนว) โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ-10.pdf