ประกาศ ประกาศไม่มีผู้สมัครเพื่อเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลเมืองมหาสารคาม

ประกาศ-ไม่มีผู้สมัครเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรม.pdf