ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนยกระดับพร้อมวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ถนนศรีมหาสารคาม ซอย 2/1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ-22-67.pdf