ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บริเวณหลังโรงเรียนผดุงนารีถึงวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม (ฝั่งเดียว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ-11-67.pdf