ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำถนนนครสวรรค์ บริเวณหน้าวัดอภิสิทธิ์-อาชีวศึกษามหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ-9-67.pdf