ประกาศ การเช่าล็อคจำหน่ายสินค้าตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองมหาสารคาม ประจำปี 2567

การเช่าล็อคจำหน่ายสินค้าตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองมหาสารคามปี-2567.pdf