ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์การบังคับใช้ผังเมืองฯ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงผังเมืองรวมมหาสารคาม.pdf