ประกาศร่างวิจารณ์ขอบเขตประกาศกวดราคาซื้อรถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

ประกาศร่างวิจารณ์ขอบเขต-รถดูดสิ่งโสโครก.pdf