ประกาศผู้ชนะการประมูล-เช่าล็อคจำหน่ายสินค้าตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองมหาสารคาม (โซน B) ครั้งที่ 2

ประกาศผู้ชนะการประมูลเช่าล็อคจำหน่ายสิน.pdf