ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567
📌 ในวันที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
สามารถติดตามได้ที่ เพจเฟสบุ๊ค
: เทศบาลเมืองมหาสารคาม
         : สนง.เทศบาลเมืองมหาสารคาม
         : สถานีวิทยุร้อยใจชาวเทศบาล 100 MHz.