ขยายเวลาเพิ่มอีก 1 เดือน!!

📣⏰ ❌ขยายเวลาเพิ่มอีก 1️⃣ เดือน!! ❌
เพื่อบรรเทาภาระภาษีให้ผู้เสียภาษีมีเวลาชำระภาษีมากขึ้น เทศบาลเมืองมหาสารคาม จึงขยายระยะเวลาในการดำเนินการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2567 ออกไปอีก 1 เดือน ดังนี้👇👇