ประกาศ ผลการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่งสถาปนิก ระดับปฏิบัติการ

ประกาศผลการคัดเลือก-สถาปนิก.pdf