ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 4 โครงการ ด้วยวิธีประกวอราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผล-4-โครงการ.pdf