ประกาศ ผลการคัดเลือกกรณีที่ไม่มีเหตุจำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกนาฎศิลป์

ประกาศผลการคัดเลือก.pdf