ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล กรณีผู้ที่มีผลงานเป็นประจักษ์ระดับประเทศขึ้นไป ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีพิเศษฯ-ตำแหน่งครูผู้ช่วย.pdf