ข่าวประกาศ/คำสั่ง

30 มกราคม 2023 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างเดือน ต.ค.65 ถึง ธ.ค. 65)
25 มกราคม 2023 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษฯ กรณีผู้ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศขึ้นไป
18 มกราคม 2023 ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง”สุจริต โปร่งใส เทศบาลเมืองมหาสารคาม 2566″
13 มกราคม 2023 ประกาศ ผลการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่งสถาปนิก ระดับปฏิบัติการ
11 มกราคม 2023 ประกาศ เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม
28 ธันวาคม 2023 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง
26 ธันวาคม 2023 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล
20 ธันวาคม 2023 ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล กรณีผู้ที่มีผลงานเป็นประจักษ์ระดับประเทศขึ้นไป ตำแหน่งครูผู้ช่วย
19 ธันวาคม 2023 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
16 ธันวาคม 2023 ประกาศ รับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงดำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

หมวดหมู่