ประกาศ การเช่าล็อคจำหน่ายสินค้า ตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองมหาสารคาม ประจำปี 2566

ประกาศ-การเช่าล็อคจำหน่ายสินค้า-ตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองมหาสารคาม-ประจำปี-2566.pdf