แก่งเลิงจาน

ตั้งอยู่ทิศตะวันตกของตัวเมือง  ตั้งอยู่ในเขตตำบลแก่งเลิงจาน  อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  มีสวนสุขภาพแก่งเลิงจานที่กว้าง โล่ง  ต้นไม้ใหญ่ร่มรื่น  เหมาะแก่การพักผ่อนและการออกกำลังกาย  มีอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจานเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รอบ ๆ เขื่อนคันดินมีการปลูกต้นไม้  และจัดเป็นสวนสุขภาพตลอดคันความยาวของคันดิน  สร้างพิพิธภัณฑ์  ศาลากลางน้ำ  ภายในเป็นที่ตั้งของสถานีประมง  ทำการเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดให้หลายจังหวัดในภาคอีสาน  เพื่อให้ผู้ที่ผ่านไปผ่านมาและนักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมและทัศนศึกษาได้