อุทยานมัจฉาโขงกุดหวาย

อยู่บ้านโขงกุดหวาย ตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง ห่างจากตัวเมืองประมาณ 5 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นแอ่งน้ำซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำชี  ที่ไหลผ่านอำเภอเมืองมหาสารคาม  มีปลาน้ำจืดอาศัยอยู่มากกว่าร้อยชนิดซึ่งปลาเหล่านี้จะคุ้นเคยกับชาวบ้านเป็นอย่างดี โดยชาวบ้าน จะนิยมให้อาหารเปลาและพักผ่อนหย่อนใจ ตรงบริเวณหัวคุ้งน้ำ พระครูพิทักษ์โกสุมพิสัย (ญาครูโม่ง) เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี ได้ไปตั้งสำนักสงฆ์เพื่อเป็นสวนหญ้า สำหรับเกี่ยวมามุงศาสนาในสมัยโบราณ นอกจากนี้ยังมีสัตว์ชนิดต่าง ๆ ให้ชม