หมู่บ้านหัตถกรรมบ้านหนองเขื่อนช้าง

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗  ตำบลท่าสองคอน  เป็นหมู่บ้านทอผ้าไหม  ผ้าฝ้าย และทำเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เช่น ผ้าพันคอ  ผ้าคลุมไหล่  เสื้อผ้าฝ้าย  กางเกงขาก๊วยแบบอีสาน   นักท่องเที่ยวสามารถแวะชมซื้อสินค้าที่ระลึกแห่งนี้ได้

การเดินทาง

การเดินทางจากตัวเมืองมหาสารคามใช้ทางหลวงหมายเลข ๒๐๔๐  ผ่านอำเภอแกดำ อำเภอวาปีปทุม  แล้วเลี้ยงขวาเข้าทางหลวงหมายเลข ๒๐๔๕  ถึงอำเภอนาดูน  ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๖๕ กิโลเมตร

รถยนต์  จากกรุงเทพฯ เดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข ๑ (พหลโยธิน) แล้วต่อด้วยทางหลวงหมายเลข ๒ (มิตรภาพ) ที่จังหวัดสระบุรี  ผ่านจังหวัดนครราชสีมา  (ทางหลวงหมายเลย ๒๒๖)  เข้าจังหวัดบุรีรัมย์ (ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙)  ผ่านอำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์  อำเภอพยัคฆภูมิสัย อำเภอบรบือ  เข้าสู่จังหวัดมหาสารคาม  รวมระยะทางประมาณ  ๔๗๕ กิโลเมตร